Economie si finante - Teste de cultura generala

Setul 9 din Economie si finante
1) Pentru cine este dezvoltat conceptul de outplacement?
 • Pentru clienţi
 • Pentru debuntanţi
 • Pentru persoanele concedia­te, care sunt ajutate să-şi gă­sească de lucru
 • Pentru persoanele cu handicap
 • 2) Ce sunt salariile nete?
 • Salariile impozitate
 • Salariile neimpozitate
 • Salariile după prelevarea ta­xelor şi a asigurărilor sociale
 • Salariile fixe
 • 3) Ce este o plată în rate?
 • Plata unei datorii
 • Plata cu dobândă
 • Plata fracţionată a unei datorii în bani
 • Preţul de vânzare ce acoperă costurile
 • 4) Ce măsoară indicele de performanţă?
 • Titlurile de valoare cu dobanda fixa
 • Performanţa unui fond sau a unor acţiuni
 • Supervizarea achitării obligaţiilor firmelor
 • Planificarea strategică, tacfică şi operativă
 • 5) Ce desemnează un contract spot (la vedere)?
 • Un contract bazat pe plată şi livrarea imediată a bunurilor
 • Un contract publicitar
 • Un contract bazat pe încredere
 • Un contract între intermediari
 • 6) Care termen este utilizat pentru a exprima randamentul factorilor de producţie utilizaţi în activitatea economică?
 • Euro
 • Curs
 • Productivitate
 • Capital
 • 7) Ce este capitalul străin?
 • Capital provenit din exteriorul unei ţări
 • Capital provenit din interiorul unei ţări
 • Capital provenit din exteriorul unei ţări
 • Capital provenit de la investitori
 • 8) În ce valori se investesc fondurile imobile?
 • Bunuri de valoare
 • Bunuri de capital
 • Bunuri mobile
 • Bunuri imobile
 • 9) Ce este sectorul terţiar?
 • Sectorul industrial
 • Sectorul prestărilor de servicii
 • Sectorul economic si financiar
 • Sectorul agriculturii
 • 10) Ce înseamnă amortizare?
 • Plata unei datorii
 • Strategie financiară cu preţur de plecare foarte mici
 • Pasive financiare în valută
 • Banda rulantă

 • eInformativ.ro - Intreaba si Raspunde