Economie si finante - Teste de cultura generala

Setul 7 din Economie si finante
1) Ce se întâmplă în cazul unei organizări pe ramuri?
 • împărţirea pe regiuni şi clienţi
 • împărţirea pe produse
 • împărţirea pe produse, regiuni şi clienţi
 • împărţirea pe produse şi regiuni
 • 2) Cum se numeşte preţul aproximat al unui titlu de valoare?
 • Plata unei datorii
 • Curs
 • Agent la bursă
 • Bunuri imobile
 • 3) Ce înseamnă job sharing?
 • împărţirea unui loc de munca între cel puţin două persoane
 • Strategie financiară cu preţur de plecare foarte mici
 • Schimburile de mărfuri între ţări ce nu au monedă convertibilă
 • Salariile după prelevarea ta­xelor şi a asigurărilor sociale
 • 4) Ce concept urmăresc factory outlets?
 • Profituri prin folosirea diferenţei de preţ pe diferite pieţe
 • Productivitate
 • Asociere de persoane
 • Vânzarea producţiei direct clienţilor finali
 • 5) Cum se numesc bunurile a căror cerere creşte, dacă preţul lor scade, ducând astfel la creşterea volumului valoric al vânzărilor?
 • Bunuri de valoare
 • Bunuri imobile
 • Bunuri cu cerere inelastică
 • Bunuri cu cerere elastică
 • 6) La ce valori se referă NASDAQ?
 • La 40 dintre cele mai vândute tehnologii americane
 • La 50 dintre cele mai vândute tehnologii americane
 • La 100 dintre cele mai vândute tehnologii americane
 • La 150 dintre cele mai vândute tehnologii americane
 • 7) Ce a inventat Henry Ford?
 • Procedeu de zbor cu reacţie
 • aparat individual de zbor
 • maşina cu abur cu vid
 • Banda rulantă
 • 8) La ce foloseşte codul de bare de pe ambalajul mărfurilor?
 • Pentru marcarea locală unitara
 • Pentru identificarea alimentelor
 • Pentru marcarea europeană unitara
 • Pentru identificarea preţului
 • 9) Ce sunt rezervele de devize?
 • Active financiare în lei
 • Active financiare în valută
 • Pasive financiare în valută
 • Pasive financiare în lei
 • 10) Ce sunt societăţile publice?
 • Societăţile pe acţiuni cu un mare număr de acţionari
 • Societăţile pe acţiuni cu un număr mic de acţionari
 • Societăţile pe acţiuni cu comandită
 • Societăţile pe acţiuni cu răspundere limitată

 • eInformativ.ro - Intreaba si Raspunde